Kunskapssamhällets välstånd beror till stor del på en ökad produktivitet baserad på landvinningar inom teknik och IT i kombination med mobilitet och globalisering.

Det moderna IT-samhällets framväxt har samtidigt gett oss mycket komplexa organisationer med komplexa relationer mellan strukturer och individer. För att få öka effektiviteten ytterligare i framtiden behöver ledningsgrupper fatta bättre beslut och projektteam bli mer samspelta.

Riktning och mening

Här kommer Influence in. Vi har kunskapen för att förbättra processer och rutiner med det senaste inom IT, samt erfarenheten som krävs för att människorna i verksamheterna ska bli delaktiga. Vi har angreppsätt och verktyg som revolutionerar ledningsgruppsarbete och höjer effektiviteten i team. Vi vet hur man kombinerar management och ledarskap och hur man skapar en berättelse som ger verksamheten riktning och mening.

Tre tjänster för ökad effektivitet

Vi har tre huvudsakliga erbjudanden i vilka vi:

Utvecklar ledningsgrupper så att de bli högpresterande

Målet är att gå från att vara en grupp med olika intressen till att bli ett högpresterande team. Erbjudandet riktas till verksamhetens viktigaste grupper, oftast ledningsgrupper eller projektgrupper för strategiskt viktiga initiativ.

Skapar kollektivt intelligenta organisationer

Vi utvecklar utvalda individer till ambassadörer inom kollektiv intelligens. Tillsammans med en tydlig förändringsagenda kan ambassadörernas individuella skicklighet förbättra verksamhetens prestationsnivå.

Leder och utvecklar högpresterande team

Vi menar att intelligent projektstruktur möjliggör intelligent beteende och att intelligenta beteenden ger struktur när vi leder förändringsprojekt, utvecklar strategier och visioner, upphandlar och implementerar IT och förändrar företagskulturer.

Höga värden ger högre värde

Det här är några av våra sätt att utveckla kollektiv intelligens tillsammans med våra uppdragsgivare och generera effektivitet på både mycket kort och längre sikt. Vi är övertygande om att våra forskningsbaserade metoder om kollektiv intelligens och våra verktyg för att skapa högkvalitativa mikrosystem är överlägsna traditionella managementkonsulters metoder och angreppssätt.

Vill du veta mer?

KONTAKTA OSS

Explore Collective Intelligence in action

Explore Collective Intelligence in action

Companies need to change the way they manage and lead to match the way that modern humans actually work and live.

– Brian Halligan, CEO, Hubspot

Start typing and press Enter to search