Fortum Distribution

Förnyelse i 100 år gammal bransch.

Influence hjälpte Fortum Distribution att modernisera och upprätthålla ledarskapet i ett bolag i en mogen bransch.

Låg lönsamhet och brist på stolthet.

Fortum Distribution äger, driver och utvecklar elnät. Enheten har 370 anställda och äger 70 000 km ledningsnät i Sverige.

En analys sammanfattade bolagets utmaningar med: brist på stolthet, omodernt ledarskap, svårigheter att delegera samt att styra och leda team och projekt. Man hade svårigheter att behålla nyckelpersoner och problem med ett heterogent arbetssätt. Man behövde även skapa ett bra employer brand och hantera finansiella utmaningar.

Fortum satsar konsekvent på kollektiv intelligens.

Influence anlitades för att skapa en bättre kultur i ledningsgruppen. I samråd med affärsenhetschefen fokuserades det på grupputveckling i kombination med visionärt ledarskap. Det program Influence utformade ledde till att ledningen enades om att vända utvecklingen och om hur det skulle gå till.

Stora besparingar och en bättre arbetsmiljö.

Arbetet har varit mycket framgångsrikt. Den positiva effekten på gruppnivå blev tidigt så tydlig att man beslöt att införa obligatoriska utvecklingsplaner för alla team. Det innebar att ca 800 medarbetare kom att omfattas av programmet. Man valde också att anpassa sin projektmodell genom att komplettera den med verktyg som utvecklar den kollektiva förmågan.

Frågar man cheferna om de största fördelarna för dem är svaret att de nu får tid över till reflektion, analys och att arbeta med strategiska frågor. Fortum Distribution uppskattar att effektiviteten ökat och risker reducerats till ett högt årligt värde. Projektet med Influence gav även generellt bättre samarbeten och en bättre arbetsmiljö .

Kontakta oss om du vill veta mer.

Affärsutveckling

Per Appelgren

Kundansvarig

Viggo Bülow

vVD

Patrik Erickson

Fler uppdrag

Be less curious about people and more curious about ideas.

– Marie Curie

Explore Collective Intelligence in action

Explore Collective Intelligence in action

Start typing and press Enter to search