Globalt svenskt företag

Multinationellt företag.

Marknadsledande i sin bransch och med verksamhet i ett mycket stort antal länder.

Ett viktigt och globalt IT-projekt hade havererat.

Projektet hade pågått i över två år och deadline låg nio månader bort. Det blev allt mer tydligt att projektledningen hade tappat greppet. När projektledaren ytterligare en gång flyttade fram tidplanen fick man nog eftersom den föreslagna planen skulle leda till att företaget fick betala 10-tals miljoner kronor i skadestånd till en leverantör.

Intelligent struktur gav intelligent beteende och vice versa.

Influence anlitades för att säkerställa projektets framgång. Målsättningen var tydlig: eliminera risken för skadestånd och rulla ut lösningen enligt tidsplan. Uppdraget inleddes med en projektdiagnos. Därefter togs en handlingsplan fram. När den accepterats leddes projektet operativt av Influences projektledare på heltid i fem månader och på deltid tills projektet avslutats.

Inga skadestånd och leverans enligt ursprunglig tidsplan.

Influences inledande diagnos indikerade flera vanliga fel i stora och komplicerade projekt. Strukturen var inte optimal och det fanns samarbetsproblem mellan det stora antalet intressenter. Stämningen var inte bra.

Influence handlingsplan resulterade bl a i en ny projektledning. En anställd med stort förtroendekapital utsågs till projektledare och skötte förankringen hos uppdragsgivaren och Influences konsult utsågs till andreman och drev projektet operativt och hanterade övriga underleverantörer. Man arbetade uttalat och målmedvetet med att få till stånd intelligent beteende i hela projektet. Intelligent struktur möjliggjorde intelligent beteende och intelligent beteende drev en än mer intelligent struktur. Det blev en positiv spiral som gav projektet både fart och riktning.

Samarbetet blev fruktbart och efter några månaders hårt arbete var det inte längre ett krisprojekt. Arbetet gick enligt plan och man kunde leverera enligt tidplan och utan att det utgick något skadestånd.

Kontakta oss om du vill veta mer.

Affärsutveckling

Gregor Waldner

Fredrik Westlund

VD

Johan Wieslander

Fler uppdrag

Be less curious about people and more curious about ideas.

– Marie Curie

Explore Collective Intelligence in action

Explore Collective Intelligence in action

Start typing and press Enter to search