Connecta

Vända från förlust till vinst.

Börsnoterat management- och IT-konsultbolag med 300 medarbetare. Inriktat på att driva förändringsprojekt åt storföretag.

Mycket energi men få nya affärer.

Efter IT-bubblan hamnade bolaget i en djup kris. En ny ledning fick i uppdrag att rädda bolaget. Åtgärdspaketet innehöll bl a färre anställda, sänkta löner, ny organisation och färre kunder. Trots att alla i ledningen arbetade mycket hårt så vände inte kassaflödet. VD upplevde att ledningsgruppen inte presterade bra nog och att den inte var ett föredöme.

Samsyn och förtroende för varandra.

Influence anlitades för att förbättra ledningsgruppens kultur och kombinera grupputvecklingen med affärsutveckling. Man skapade ett program för att göra ledningsgruppen till ett sammansvetsat team med samsyn om hur verksamheten skulle drivas. Programmet gav ledningen många insikter och en gemensam syn på vad som krävdes för att vända bolaget.

Från likviditetskris till lönsamhet och expansion.

Redan efter tre dagar på en kursgård i skärgården märktes skillnaden. Medarbetarna uppfattade ledningens förändring – de hade blivit sams, tydliga och positiva. Ryktet spred sig om att Connecta var på gång igen, stoltheten ökade bland medarbetarna och man kunde rekrytera vassa konsulter.

Ledningen fungerade på en ny och kvalitetsmässigt högre nivå. Diskussionerna blev bättre vilket resulterade i bättre beslut och mycket bättre genomföranden. Resultaten blev stigande beläggningssiffror och ökad omsättning på färre kunder. Bolaget vändes på 2-3 månader och kassaflödet förbättrades i takt med lönsamheten.

Connectas resultat gick från minus 40 MSEK till plus 30 MSEK på ett år. Under de följande åren var man det näst mest lönsamma börsnoterade konsultbolaget samtidigt som man expanderade kraftigt.

Kontakta oss om du vill veta mer.

VD

Johan Wieslander

Kundansvarig

Viggo Bülow

vVD

Patrik Erickson

Fler uppdrag

Be less curious about people and more curious about ideas.

– Marie Curie

Explore Collective Intelligence in action

Explore Collective Intelligence in action

Start typing and press Enter to search