I denna TedTalk-inspirerade video presenterar Influence-medarbetaren och ekonomie doktorn vid Handelshögskolan i Stockholm – Philip Runsten – en generell modell för att utveckla kollektiv intelligens.

Philip Runsten visar att mycket arbete i företag och organisationer som utförs idag sker i mikrosystem. För att mikrosystem ska fungera effektivt är de beroende av grupper med kollektiv intelligens. Dessa grupper måste vara ”varma” annars så delar de inte information öppet och ärligt mellan gruppens individer. Samarbete är ett slags färdighet man måste träna på för att bemästra argumenterar Runsten. I filmen utvecklar han sina teorier om mikrosystem och kollektiv intelligens och diskuterar en generell modell han skapat för att utveckla kollektiv intelligens.

Kortversion, 3 min

Längre version, 15 min

Start typing and press Enter to search