Vi är ett femtiotal konsulter med olika bakgrund där alla har förstått och upplevt potentialen i kollektiv intelligens.

Med vår hjälp kan små och stora företag och organisationer i alla sektorer och verksamheter utveckla ledningsgrupper och projektteam så att de fattar bättre beslut och gör verksamheterna och projekten mer framgångsrika. Vi har forskat inom området i många år och vi har applicerat vår forskning på ett hundratal kunduppdrag sedan 2007. Genom åren har vi successivt vidareutvecklat, testat och förfinat våra metoder och verktyg. Idag erbjuder vi en unik helhet.

Unika angreppssätt

Vi kombinerar managementkonsultens analysförmåga och genomförandekraft med ledarskapskonsultens blick för grupper och individer. Med denna kombination kan vi ta oss an ett brett spektrum av uppdrag där vi löser våra uppdragsgivares utmaningar parallellt med att vi utvecklar deras kollektiva intelligens.

Explore Collective Intelligence in action

Explore Collective Intelligence in action

Our future as a species may depend on our ability to use our global collective intelligence to make choices that are not just smart, but also wise.

– Thomas W Malone, Professor at MIT and founding director of the MIT Center for Collective Intelligence

Start typing and press Enter to search