I denna Point of View Towards collective macro intelligence beskriver vi hur befintliga verksamhetsramverk ofta är antingen för enkla eller för komplexa för att fungera tillfredsställande. Vi beskriver hur vår egna stresstestade modell i tre dimensioner och tre centrala kunskapsvertikaler skulle fungera mycket bättre för åtskilliga företag och organisationer.

Moderna samarbetsformer och digitala kunskapsöverföringsverktyg kan ge mycket stora effektivitetsvinster, mellan 10 till 40 tillbaka på investerat kapital. Vår modell är en rimlig utgångspunkt för verksamheter som önskar nå dessa effektivitetsmål.

Ladda ned PDF

Start typing and press Enter to search