Under nästan tre fjärdedelar av mitt tjugofemåriga liv har jag definierat mig som student. Jag har levt för att lära mig nya saker och spenderat en stor del av min vakna tid i skolan eller med näsan i en bok. Under många års pluggande byggde jag en livsstil där läxor kombinerades med mycket fritid och eget ansvar. Studierna ledde till en examen och det blev dags för nya utmaningar.

För drygt två veckor sedan började jag på Influence, där jag under 18 månader ska gå Pionjärsprogrammet, tillsammans med tolv andra nyexaminerade studenter. Vi ska utvecklas som konsulter, men jag insåg snabbt att jag även kommer att utvecklas som person. Första dagen på Influence möttes jag av nyfikna och välkomnande kollegor som kunde mitt namn, alla med ett stort leende på läpparna.

Från första stund fick vi lära oss vikten av öppenhet och trygghet i samarbetet med andra människor. Detta för att kunna uppnå de positiva effekter som vi på Influence kallar Kollektiv Intelligens, vilket handlar om att öka gruppens prestation och dynamik. För att förstå värdet av Kollektiv Intelligens varvades teori med praktiska övningar under de första två veckorna på Influence. Exempelvis kunde vi under arbetet med våra första kundcase konstatera att våra olika bakgrunder gjorde att vi angrep uppgiften på olika sätt och därmed uppnådde ett bättre resultat än om vi hade utfört uppgifterna individuellt. Vi tog även tid till att stanna upp under arbetets gång för att reflektera över hur vi utförde arbetet. Strukturerad reflektion är en viktig del i Kollektiv intelligens, en chans att bli ännu bättre tillsammans.

Under mina första två veckor på Influence har jag utmanats i att jobba med och reflektera över mitt egna bidrag i arbetet och min roll i gruppen, för att bli en bättre gruppmedlem. Jag har förstått den enorma vikten av att vara en god lyssnare och jag har angripit ämnen som jag inte haft kunskap i tidigare. Eftersom jag alltid har min trygga bas med kollegor från Pionjärsprogrammet att falla tillbaka på, vågar jag utmana mig själv. För mig är det viktigt att veta att jag landar mjukt för att verkligen våga testa mina vingar.

Genom den trygghet som Influence har skapat i vår grupp av pionjärer vågar jag mig nu ut i verkligheten. Vi har under de första veckorna fått höra att den största skillnaden mellan att vara student och att jobba är att i arbetslivet ändras slutmålet hela tiden. Det medför att jag på förhand inte vet vad jag har att vänta mig när jag lämnar min gamla identitet som student. Jag vet att det kommer vara utmanande, men jag känner mig redo för nya utmaningar.

Jag ser fram emot mitt första uppdrag och en fortsatt utveckling.

Sofia Degerman

Start typing and press Enter to search