Hur kommer det sig att förändring väcker så starka reaktioner? Hjärnan är vår bästa resurs men har också ett operativsystem som du som förändringsledare behöver förstå. Läs mer i vår Insight om hur du formar förändringsarbetet utifrån hjärnans förutsättningar och får fokus på samarbete och kunskapsintegration genom kollektiv intelligens.

Ladda ner PDF

Start typing and press Enter to search