Alla organisationer består av människor och strukturer. Samspelet mellan strukturerna och människorna sker i något vi kallar för mikrosystem. Det är kvaliteten i dessa mikrosystem som avgör hur effektiv en organisation är.

Åtskilliga verksamheter lägger mycket resurser på åtgärder för att förbättra strukturer men lite resurser på att få människorna att fungera i strukturerna. Det finns en övertro på att skapa effektivitet genom strukturella förändringar. För det är i mikrosystemen alla investeringar i struktur, grupper och människor ska betala sig.

På Influence fokuserar vi på att få mikrosystemen att fungera bättre. Det innebär att vi både arbetar med åtgärder för att få människorna att fungera bättre i strukturerna, och med att få strukturerna att stödja verksamheternas mål.

Stöd i den senaste forskningen

Organisationer är idag mycket komplexa. För att de ska fungera väl krävs samarbeten. Forskning har visat att skillnaden mellan de sämst respektive bäst presterande ledningsgrupperna i amerikanska företag är mycket stor och att det är i mikrosystemen de stora variationerna finns. Att skillnaden i fokus på arbetsuppgifter i grupper varierar med mer än 100 procent beror inte på skillnader i struktur. Utan på skillnad i kollektiv intelligens.

Vi vet hur man skapar effektiva grupper och självorienterande individer som ökar organisationens kollektiva förmåga. Utifrån forskning om kollektiv intelligens och våra egna erfarenheter i hundratals kundcase har vi utvecklat verktyg som får verksamheters samlade kunskap att riktas mot gemensamma mål. Det är ett slags konst.

Vill du veta mer?

VÅRA TJÄNSTER

Explore Collective Intelligence in action

Explore Collective Intelligence in action

Can collective intelligence save the planet? It’s the only hope we have.

– Patrick Joseph McGovern

Start typing and press Enter to search