Influence är ett nytänkande konsultbolag. Vi är genuint intresserade av människor och problemlösning. Och att utveckla verksamheters prestationsförmåga med kollektiv intelligens.

Pioneering Collective Intelligence

Allt mer arbete sker i grupp. Och grupper tar allt större ansvar för beslut och genomförande. Potentialen i att öka gruppers effektivitet är enorm. Vi är pionjärer på området och hjälper våra uppdragsgivare att ta vara på denna potential och utveckla kollektiv intelligens.

The Art of Influence

Kollektivt intelligenta enheter tar bättre beslut. De kan också genomföra fattade beslut bättre än andra. På Influence gör vi ledningsgrupper, team och hela verksamheter kollektivt intelligenta med forskningsbaserade metoder. Vår konst handlar om att påverka.

Creating Collective intelligence

Verksamheter är idag mycket komplexa. Strukturer och människor ska samverka och för att de ska fungera väl krävs effektiva mikrosystem. Vi är pionjärer inom kollektiv intelligens och har kunskaper, angreppsätt och verktyg som förbättrar effektiviteten i alla verksamheter.

NYHET

Optimera dina kunskapsutbyten

Sitter du mest i möten och har för lite eller ingen tid till att göra klart dina arbetsuppgifter? Det här är inte bara vanligt, din brist på tid kan potentiellt leda till att sänka din intelligens.

Vi vill att du ska få mer tid till det du ska göra och inte riskera drabbas av konsekvenserna tidsbrist kan leda till. Därför har vi utvecklat Knowledge Exchange Matrix. Med den kan du kartlägga, välja och optimera för olika sätt att samarbeta.

NYHET

Förstå hjärnan och bli en bättre förändringsledare

Hur kommer det sig att förändring väcker så starka reaktioner? Hjärnan är vår bästa resurs men har också ett operativsystem som du som förändringsledare behöver förstå. Läs mer i vår Insight om hur du formar förändringsarbetet utifrån hjärnans förutsättningar och får fokus på samarbete och kunskapsintegration genom kollektiv intelligens.

TIDIGARE PUBLIKATIONER

9 av 10 Leaninföranden misslyckas – läs här om vad du kan göra för att lyckas

Här kan du läsa om hur Influence arbetar med att skapa professionella ”samarbetare” som med sina färdigheter kan skapa effektivare grupper

Hantera komplexitet med nytt ramverk för digitala samarbeten

UPPDRAG

CONNECTA

Influence var en viktig samarbetspartner i vändningen och återuppbyggnaden av Connecta

TRANSPORT-
LEVERANTÖR INOM KOLLEKTIV-
TRAFIKEN

Kundbemötande i världsklass

GLOBALT SVENSKT FÖRETAG

Krisande IT-projekt räddades med projektstruktur

KOMMUNAL FÖRVALTNINGS-
ENHET

Kortare handläggningstider och ökad arbetsglädje

Explore Collective Intelligence in action

Explore Collective Intelligence in action

Start typing and press Enter to search