Influence är ett nytänkande konsultbolag. Vi är genuint intresserade av människor och problemlösning. Och att utveckla verksamheters prestationsförmåga med kollektiv intelligens.

Pioneering Collective Intelligence

Allt mer arbete sker i grupp. Och grupper tar allt större ansvar för beslut och genomförande. Potentialen i att öka gruppers effektivitet är enorm. Vi är pionjärer på området och hjälper våra uppdragsgivare att ta vara på denna potential och utveckla kollektiv intelligens.

The Art of Influence

Kollektivt intelligenta enheter tar bättre beslut. De kan också genomföra fattade beslut bättre än andra. På Influence gör vi ledningsgrupper, team och hela verksamheter kollektivt intelligenta med forskningsbaserade metoder. Vår konst handlar om att påverka.

Creating Collective intelligence

Verksamheter är idag mycket komplexa. Strukturer och människor ska samverka och för att de ska fungera väl krävs effektiva mikrosystem. Vi är pionjärer inom kollektiv intelligens och har kunskaper, angreppsätt och verktyg som förbättrar effektiviteten i alla verksamheter.

NYHET

Hantera komplexitet med nytt intelligent ramverk

I denna point of view Towards collective macro intelligence beskriver vi hur befintliga verksamhetsramverk ofta är antingen för enkla eller för komplexa för att fungera väl och hur vår egna stresstestade modell skulle fungera mycket bättre för många företag och organisationer.

NYHET

Professionella samarbetare skapar effektiva team och intelligenta organisationer

Idag lägger vi 80% av vår arbetstid på olika typer av samarbete, samtidigt som vi vet att omogna grupper bara lägger i snitt 23 minuter av varje arbetar timme på att lösa sitt gemensamma problem. Mogna grupper lägger istället så mycket som 45 minuter,

Här kan du läsa om hur Influence arbetar med att skapa professionella ”samarbetare” som med sina färdigheter kan skapa effektivare grupper.

UPPDRAG

CONNECTA

Influence var en viktig samarbetspartner i vändningen och återuppbyggnaden av Connecta

TRANSPORT-
LEVERANTÖR INOM KOLLEKTIV-
TRAFIKEN

Kundbemötande i världsklass

GLOBALT SVENSKT FÖRETAG

Krisande IT-projekt räddades med projektstruktur

KOMMUNAL FÖRVALTNINGS-
ENHET

Kortare handläggningstider och ökad arbetsglädje

Explore Collective Intelligence in action

Explore Collective Intelligence in action

Start typing and press Enter to search