Influence är ett nytänkande konsultbolag. Vi är genuint intresserade av människor och problemlösning. Och att utveckla verksamheters prestationsförmåga med kollektiv intelligens.

Pioneering Collective Intelligence

Allt mer arbete sker i grupp. Och grupper tar allt större ansvar för beslut och genomförande. Potentialen i att öka gruppers effektivitet är enorm. Vi är pionjärer på området och hjälper våra uppdragsgivare att ta vara på denna potential och utveckla kollektiv intelligens.

The Art of Influence

Kollektivt intelligenta enheter tar bättre beslut. De kan också genomföra fattade beslut bättre än andra. På Influence gör vi ledningsgrupper, team och hela verksamheter kollektivt intelligenta med forskningsbaserade metoder. Vår konst handlar om att påverka.

Creating Collective intelligence

Verksamheter är idag mycket komplexa. Strukturer och människor ska samverka och för att de ska fungera väl krävs effektiva mikrosystem. Vi är pionjärer inom kollektiv intelligens och har kunskaper, angreppsätt och verktyg som förbättrar effektiviteten i alla verksamheter.

NYHET

Kan man öka grupprestationen med en app?

Under våren startar Handelshögskolan i Stockholm ett nytt forskningsprojekt tillsammans med Influence. Syftet med forskningen är att se hur en grupps gemensamma prestation kan höjas genom strukturerade diskussioner och reflektioner i en digital lösning.

NYHET

Tillitsbaserad styrning för bättre välfärd har stöd i forskningen

Tillitsbaserad styrning och ledning ska skapa högre effektivitet och bättre arbetsmiljö genom att öka graden av delegering till rätt nivå av kompetens. Tanken får stöd i forskning om vad som skapar högpresterande välmående team, kollektiv intelligens, som också ger goda verktyg för att genomföra förändringen mot tillitsbaserad styrning med potential att ge oss bättre välfärd och mer valuta för skattepengarna. Läs mer om detta i vår nya Point of View.

TIDIGARE PUBLIKATIONER

UPPDRAG

CISCO (på engelska)

Handling growth challenge through digital collaboration ecosystem

CONNECTA

Influence var en viktig samarbetspartner i vändningen och återuppbyggnaden av Connecta

TRANSPORT-
LEVERANTÖR INOM KOLLEKTIV-
TRAFIKEN

Kundbemötande i världsklass

GLOBALT SVENSKT FÖRETAG

Krisande IT-projekt räddades med projektstruktur

KOMMUNAL FÖRVALTNINGS-
ENHET

Kortare handläggningstider och ökad arbetsglädje

Explore Collective Intelligence in action

Explore Collective Intelligence in action

Start typing and press Enter to search