Influence är ett nytänkande konsultbolag. Vi är genuint intresserade av människor och problemlösning. Och att utveckla verksamheters prestationsförmåga med kollektiv intelligens.

Pioneering Collective Intelligence

Allt mer arbete sker i grupp. Och grupper tar allt större ansvar för beslut och genomförande. Potentialen i att öka gruppers effektivitet är enorm. Vi är pionjärer på området och hjälper våra uppdragsgivare att ta vara på denna potential och utveckla kollektiv intelligens.

The Art of Influence

Kollektivt intelligenta enheter tar bättre beslut. De kan också genomföra fattade beslut bättre än andra. På Influence gör vi ledningsgrupper, team och hela verksamheter kollektivt intelligenta med forskningsbaserade metoder. Vår konst handlar om att påverka.

Creating Collective intelligence

Verksamheter är idag mycket komplexa. Strukturer och människor ska samverka och för att de ska fungera väl krävs effektiva mikrosystem. Vi är pionjärer inom kollektiv intelligens och har kunskaper, angreppsätt och verktyg som förbättrar effektiviteten i alla verksamheter.

NYHET

Kan man öka grupprestationen med en app?

Under våren startar Handelshögskolan i Stockholm ett nytt forskningsprojekt tillsammans med Influence. Syftet med forskningen är att se hur en grupps gemensamma prestation kan höjas genom strukturerade diskussioner och reflektioner i en digital lösning.

NYHET

Samarbetsverktyg kan faktiskt förstöra samarbete

Digitala samarbetsverktyg blir en allt större del av vår vardagliga arbetsmiljö och finns till för att göra oss mer effektiva. Men om vi inte är försiktiga vid implementeringen kan vi istället falla i fällor som leder till exakt motsatt effekt. Denna Influence Insight lyfter fram två vanliga fällor och vad du kan göra för att istället omvandla dem till värde.

UPPDRAG

CISCO (på engelska)

Handling growth challenge through digital collaboration ecosystem

CONNECTA

Influence var en viktig samarbetspartner i vändningen och återuppbyggnaden av Connecta

TRANSPORT-
LEVERANTÖR INOM KOLLEKTIV-
TRAFIKEN

Kundbemötande i världsklass

GLOBALT SVENSKT FÖRETAG

Krisande IT-projekt räddades med projektstruktur

KOMMUNAL FÖRVALTNINGS-
ENHET

Kortare handläggningstider och ökad arbetsglädje

Explore Collective Intelligence in action

Explore Collective Intelligence in action

Start typing and press Enter to search